Krijg je in het ziekenhuis de beste of de meest lucratieve medicijnen?

23 februari 2017
Ziekenhuizen maken steeds meer winst op de verkoop van medicijnen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgentiteit die de financiën van Nederlandse ziekenhuizen onder de loep nam. Hoe zit dat in België?

Ziekenhuizen sluiten meer en meer gunstige deals met farmaceutische bedrijven. Hoe groter de korting, hoe meer geld ziekenhuizen overhouden wanneer ze de kosten aan de officiële prijs aanrekenen aan de zorgverzekeraars, stelt Lieven Annemans.

Ziekenhuizen kiezen niet noodzakelijk voor de goedkoopste geneesmiddelen, integendeel. De prikkel is vaak groot om voor het dure geneesmiddel te kiezen, want de kans is groot dat men daarvoor grote kortingen kan afdingen.

Wanneer een patiënt de keuze krijg tussen een generiek medicijn of het originele (en dus duurdere) medicijn, dan bestaat het risico dat de arts het dure geneesmiddel zal aanbieden

In België is de situatie vergelijkbaar. Ziekenhuizen halen hun inkomsten uit 3 zaken:

(1) ziekenhuisfinaciering van de overheid die de werkingskosten moeten dekken,

(2) uit de inkomsten van de artsen,

(3) uit de kortingen op geneesmiddelen.

"Dat laatste staat voor een totale omzet van 15% van de ziekenhuizen."

Ziekenhuizen zouden niet op die kortingen mogen teren

Annemans begrijpt waarom ziekenhuizen die maatregelen nemen. "Ziekenhuizen zijn vandaag ondergefinancierd. Ze zoeken andere manieren om het hoofd boven water te houden of om te investeren in onderzoek. Het is niet normaal dat ziekenhuizen geld uit kortingen afdingen. In een ideale wereld is ziekenhuisfinanciering voldoende om een kwaliteitsvolle zorg aan te bieden."