Krijgen studenten voldoende inspraak in het beleid van hun universiteit?

9 mei 2018
Het rommelt aan de universiteiten van Leuven en Gent. De studentenraden vinden dat er te weinig inspraak is, en dat de formele overlegmomenten lege dozen zijn.

Vooral in Leuven is het ongenoegen groot: rector Luc Sels werkt er aan een hervorming van de academische kalender, en de studenten vinden dat ze in dat dossier te weinig gehoord worden.

In het plan van de Leuvense rector volgt de eerste examenperiodemeteen na het eerste semester, dus nog voor de kerstvakantie. De herexamens volgen aansluitend op het tweede semester. De studenten vrezen voor kortere blok- en examenperiodes en vrezen dat de druk, zeker voor wie tweede zit heeft.

Ook in Gent wordt er nagedacht over de hervorming van het academiejaar. En ook daar zijn de studenten bezorgd. En ook daar klagen ze dat er te weinig inspraak is.

Reageer

  • Krijgen studenten voldoende inspraak in het beleid van hun universiteit?