Kritieke veiligheidstoestand rond Noordstation, Mahdi: "Politiezone Noordwijk kan veel meer doen dan nu het geval is"

30 november 2021
©VRT
De burgemeesters van Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere hebben er mee gedreigd bepaalde ingangen van het Brusselse Noordstation af te sluiten en de federale politie op te vorderen als de federale regering niet meer middelen ter beschikking stelt voor de veiligheid in de Noordwijk.

In een brief aan de ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) en Vincent Van Quickenborne (Justitie) en aan staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel en Migratie) wijzen de burgemeesters Cécile Jodogne (Schaarbeek), Emir Kir (Sint-Joost) en Ridouane Chahid (Evere) op de kritieke veiligheidstoestand in en rond het Noordstation, waar de incidenten met drugs en wapens toenemen.

"De acties van de lokale politie hebben geen resultaat omdat het grootste deel van de betrokkenen (afkomstig uit Eritrea en Soedan) niet uitgewezen kan worden; zij kunnen dus ook niet worden vastgehouden en de gearresteerden worden vervolgens vrijgelaten", leggen de burgemeesters uit.

Ze herinneren de minister van Binnenlandse Zaken er ook aan dat zij naast de gemeentelijke autoriteiten kan optreden bij problemen van openbare orde die zich over het grondgebied van meerdere gemeenten uitstrekken, of als het algemeen belang een interventie noodzakelijk maakt, wat in hun ogen het geval is. Het federale niveau beschikt ook over een autonomie over de algemene administratieve politie, vreemdelingenpolitie en spoorwegpolitie, die belast is met de openbare orde in de treinstations.

Als de veiligheid niet meer kan worden verzekerd, behouden we ons het recht voor om bepaalde ingangen van het Noordstation te sluiten

De drie burgemeesters eisen de aanwezigheid van de federale politie in het Noordstation en de oprichting van een oriëntatie- en onthaalcentrum voor de betrokkenen, met het oog op de inschrijving in een inclusief project voor middellang verblijf.

"Indien de veiligheid niet meer kan worden verzekerd, behouden we ons het recht voor om bepaalde ingangen van het Noordstation te sluiten, en indien nodig de federale politie op te vorderen als dat nodig is", schrijven ze nog.

Een maand geleden was er overleg tussen de burgemeesters van Sint-Joost en Schaarbeek, de lokale politiezone Brussel-Noord, vertegenwoordigers van het Brussels Gewest en de kabinetten van Justitie, Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie. Brussels minister-president Rudi Vervoort sprak toen van een "constructief" overleg.

Mahdi: "Politie inschakelen zoals we elders al doen"

Er wordt ook wel gekeken naar Sammy Mahdi, Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, ook al omdat de onveilige gevoelens en de criminaliteit gelinkt worden aan migranten zonder papieren en transmigranten, op doorreis dus.

"We moeten ambitieus zijn. Ik reik mijn hand uit naar de lokale politiezone en naar de burgemeesters. We hebben al politiezones in de rest van het land waar we al dergelijke acties opzetten, met de Dienst Vreemdelingenzaken en met de lokale politie, om ervoor te zorgen dat we personen die hier onwettig verblijven, kunnen vasthouden in een gesloten centrum. Zeker profielen die zich niet goed gedragen. De mogelijkheden zijn er. Dus maak er dan ook asjeblieft gebruik van."

Het besproken oriëntatiecentrum ziet Mahdi minder zitten: "Personen die criminele daden stellen, moeten niet in een asielcentrum zitten, maar in een gevangenis. En moeten sowieso hard aangepakt worden. Ik wil dus gewoon meer politiecontroles. De politiezone in de Noordwijk kan veel meer doen en mag veel ambitieuzer zijn dan nu het geval is", volgens Mahdi.

Beluister het gesprek met Sammy Mahdi via Radio 1 Select.

Bron: vrtnws en 'De Ochtend'

Lees ook: