Is Kroatië echt klaar voor de EU? (En omgekeerd?)

28 maart 2013

Over drie maanden zijn er 28 EU-lidstaten. Na het laatste rapport over het aansluitingsproces van Kroatië, heeft Europees commissaris voor Uitbreiding Stefan Füle besloten dat niks de ratificering van het toetredingsverdrag nog in de weg stond.

Aanvankelijk beantwoordde de fraudebestrijding nog niet aan de Europese normen, maar ook dat probleem zou van de baan zijn dankzij een actieplan.

Volgens Füle is Kroatië een succes voor de uitbreidingspolitiek van de EU. "Het is een bewijs van de geloofwaardigheid van het beleid. Als een kandidaat-lidstaat alle criteria en engagementen nakomt, geeft de EU invulling aan het perspectief op lidmaatschap."

Kroatië diende de aanvraag zes jaar geleden in. Formeel zijn de toetredingsvoorwaarden al 20 jaar dezelfde, maar de procedure heeft zolang aangesleept omdat Zagreb aan strengere eisen werd onderworpen dan bij de jongste uitbreidingen het geval was.

Toch is er - in het licht van de recente gebeurtenissen en van de uitbreiding in het verleden - veel scepticisme rond de toetreding van Kroatië. Vooral in - het mag u niet verwonderen - Finland, Nederland, Denemarken en Duitsland. De Duitsers waren nochtans ooit de grootste supporters van Kroatië in Europa.

Volgens de Süddeutsche Zeitung (SZ) wil Brussel de economische en politieke problemen gewoon niet zien. "In het rapport geeft de commissie een blanco volmacht voor de toetreding van Kroatië, dat nog lang niet klaar is voor het lidmaatschap van de EU. (...) In werkelijkheid is Kroatië net als Griekenland een land waar cliëntelisme hoogtij viert. Het bestuur is verbrokkeld, de overheidssector onmatig groot, de hervormingen van het rechtssysteem zijn halfslachtig en corruptie tiert nog altijd welig. Het land is met zijn achtergebleven economie niet voorbereid op de Europese uitdaging."

Volgens de SZ worden die bezwaren gedeeld door het IMF, de Wereldbank, Transparency International en de VN.