KU Leuven roept op om "tot nader order geen studentendopen meer te organiseren"

11 december 2018
© Belga
De Leuvense rector Luc Sels roept op om tot nader order geen studentendopen of andere ontgroeningsactiviteiten meer te organiseren. Het is een van de maatregelen die de universiteit neemt na het overlijden van een 20-jarige student. "We hebben het doopcharter nog aangescherpt en roepen de studentenclubs vandaag bij ons, in een laatste kans om het charter te ondertekenen", zegt hij in 'De Ochtend'.

Tijdens een doop vorige week werd een student verplicht een grote hoeveelheid visolie te drinken. Hij raakte in coma en overleed vrijdag. De student was lid van "Moeder Reuzegom", een Antwerpse club die studenten in Leuven verenigt. De club kwam na de feiten zwaar onder vuur te liggen en koepelorganisatie Seniorenkonvent Leuven trok de erkenning in.

De Leuvense rector Luc Sels kondigde afgelopen weekend via Twitter al maatregelen aan. "Activiteiten van Reuzegom worden niet getolereerd. Ze zijn al meermaals over de schreef gegaan. In afstemming met gerecht en politie starten wij tuchtonderzoek tegen de verantwoordelijke studenten", luidde het.

"Wat die studentenclub gedaan heeft, ligt nu al volledig buiten de grenzen van ons tuchtreglement", zegt Luc Sels in 'De Ochtend'. "Daarin vragen wij dat de studenten zich in al hun gedragingen en sociale relaties, zowel binnen als buiten de universiteit, laten leiden door eerbied voor mensen. Wat wij een doopcharter noemen, is niets anders dan een praktische vertaling van dat reglement in eenvoudige regels waar men zich moet aan houden."

We zijn klaar met onderhandelen. Over de vertaling van de regels uit ons tuchtreglement in het doopcharter onderhandel ik niet meer. Punt aan de lijn.

Alle studentenkringen die lid zijn van van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie hebben dat charter ondertekend, ze hebben dat ook samen met de universiteit ontwikkeld. "Daar zijn ook geen problemen mee", zegt Sels. Naar schatting 15 tot 20 studentenclubs, waarbij ook Moeder Reuzegom, hebben dit charter niet ondertekend. Ondanks herhaaldelijk overleg. "Dat viel telkens op een koude steen."

Voor Sels is de maat vol. "Ik convoqueer vandaag alle studentenclubs. Ze worden vandaag verwacht op het rectoraat in een allerlaatste poging om het doopcharter, dat we nu nog hebben aangescherpt, te ondertekenen. Doen ze dat niet, dan stellen ze zich buiten het tuchtreglement van de KU Leuven."

"Heel weinig ruimte voor interpretatie"

Na vorige week heeft de KU Leuven het doopcharter dus nog verscherpt. "Zo vragen we dat wie toezicht houdt op dopen of andere studentenactiviteiten geen enkele vorm van alcohol of drugs gebruikt. Er zijn ook nieuwe regels voor het gebruik van voeding en dranken, en voor het mixen van voeding en dranken. Dikwijls is er een risico op intoxicatie waar men zich niet van bewust is. Er zijn ook strengere regels voor het gebruik van de openbare ruimte."

Rector Sels roept ook op om tot nader order geen studentendopen of andere ontgroeningsactiviteiten meer te organiseren. Al verwacht hij zelf dat er sowieso al niet veel dopen meer zouden zijn, met de naderende examens.

"We hopen op maturiteit bij de clubs. Het gebeurt niet altijd onder ons directe oog. Het feit dat Reuzegom verre bossen opzocht voor de doop, toont al aan hoe ver ze zich van de KU Leuven bevinden in wat ze doen. Maar nu is echt een duidelijke grens overschreden. We zijn klaar met onderhandelen. Er is heel weinig ruimte voor interpretatie van de tuchtregels. Over de vertaling van die regels in het doopcharter onderhandel ik niet meer. Punt aan de lijn.

"Veel geduld gehad, maar nu is het genoeg"

Wat als de studentenclubs ook vandaag blijven weigeren om het doopcharter te ondertekenen? "De clubs vallen onder de vrijheid van vereniging, wij kunnen hen geen regels opleggen. Maar de studenten van de KU Leuven in die clubs vallen wel onder het tuchtreglement van onze universiteit, dat voor elke student individueel telt", zegt Sels. "Dat betekent dat studenten van de KU Leuven die in die clubs zitten en mensonterende praktijken begaan, een tuchtsanctie riskeren, ook al is er geen blijvende schade. Laat dat duidelijk zijn."

Studenten van de KU Leuven die in die clubs zitten en mensonterende praktijken begaan, riskeren een tuchtsanctie, ook al is er geen blijvende schade.

Er loopt nu dus een tuchtonderzoek naar de feiten van vorige week. Dat onderzoek moet uitwijzen of er een tuchtprocedure opgestart moet worden en tot welke sanctie dat desgevallend kan leiden. Dat kan gaan van een blaam tot een definitieve uitsluiting. Sels wil alle ruimte laten aan dat onderzoek en de rechten van de verdediging erkennen. "Maar de zwaarte van de feiten sluit niet uit dat we bij een definitieve uitsluiting zouden kunnen terechtkomen."

Er waren al eerder problemen met studentenclubs en met Reuzegom. "Het is een club die buiten de KU Leuven staat, we kunnen die niet schrappen of verbieden. In het verleden hebben we ook al ingegrepen. We hebben gedaan wat we moesten doen zodra we daar de bevoegdheid toe hadden. We hebben veel ingezet op overleg, veel geduld gehad, maar nu is het genoeg. Ik ben bijzonder zwaar geschokt. Dit is het emotionele dieptepunt in mijn periode als rector."

Beluister het interview met Luc Sels: