Kunnen mieren het fileprobleem oplossen?

22 januari 2015

Zag u ooit een mier in de file staan? Of een kop-staartbotsing in een mierencolonne? Mieren lijken zich niet te laten ophouden door wegversmallingen of onvoorziene obstakels. Ze blijven zich nijver met een constante snelheid voortbewegen. Ook als ze met heel veel zijn.

Kunnen wij daar wat van leren? Apoorva Nagar, fysicus aan het Indian Institute of Space Science and Technology, denkt van wel. Zeker als we erin slagen om factoren als haantjesgedrag en gebrek aan discipline uitschakelen.

Dat klinkt heel erg als 'de menselijke factor' elimineren. En als 'computergestuurde voertuigen'.

Radio 1 Select