Kunnen robots discrimineren?

22 februari 2019
Doorheen de geschiedenis van de technologie zijn er veel massa's van discriminerende ontwerpen. Wij, mensen, hebben over het algemeen een heleboel vooroordelen, bewust en onbewust. En ontwerpers zijn ook maar mensen... Moraalfilosoof Katleen Gabriels (VUB en Universiteit van Maastricht) is gespecialiseerd in computerethiek en legt in dit college uit hoe discriminatie op slinkse wijze in computertechnologie sluipt.

Radio 1 Select