Kunnen we zelf ons energieverbruik fors terugschroeven om de milieudoelstellingen te halen?

15 november 2017
Als de kerncentrales nog altijd moeten sluiten in 2025, dan moeten we dringend investeren in hernieuwbare energie en gascentrales. Dat zegt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, in een rapport over de energiebevoorrading;

De Belgische energieministers willen voor eind dit jaar een energiepact sluiten, en het rapport van Elia moet als basis dienen.

Zonder een duidelijke visie van de politiek op het energiebeleid dreigen er in 2025 stroomtekorten, zegt Elia nog.

Maar niet alleen de politiek, ook wij als burger dragen een verantwoordelijkheid, zegt Bart Brinckman vandaag in het editoriaal van De Standaard.

“Hoe zuiniger we met energie omspringen, des te makkelijker worden de klimaatdoelstellingen gehaald en des te lichter wordt de omslag”.

Reageer

  • Kunnen we zelf ons energieverbruik fors terugschroeven om de milieudoelstellingen te halen?
  • Wat kunnen we zelf doen om energie te besparen?