“Laat je dokter je de kortst mogelijke behandelingsduur voorschrijven”

29 september 2017
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) waarschuwde voor een tekort aan bruikbare antibiotica. Boudewijn Catry, van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) bevestigt dat er een probleem is, al pleit die voor een lichtjes andere aanpak.

Eigenlijk zijn er te veel antibiotica, zegt Boudewijn Catry, wetenschappelijk onderzoeker aan het WIV. Kort gesteld worden bestaande antibiotica na het vervallen van een patent ook door andere farmaceutische bedrijven op de markt gebracht. “Zo zijn er 1400 verschillende producten waar voorschrijvers uit kunnen kiezen in België.”

Overvloed

“Er zijn dus voldoende producten, maar ze moeten beter worden ingezet.” Het is die overvloed aan antibiotica die mee kan leiden tot resistentie.

Nu is de behandelingsduur traditioneel 10-14 dagen, maar er is aangetoond dat een korte behandeling van 3-5 dagen voor de minst gecompliceerde gevallen voldoende is.

Met andere woorden, de nadruk in het rapport van het WGO ligt fout. Volgens Catry moeten de richtlijnen – die artsen in bepaalde gevallen bij wet verplicht zijn te volgen – worden aangepast. De duur van de behandeling met antibiotica moet worden verkort. “Nu is dat traditioneel 10-14 dagen, maar er is aangetoond dat een korte behandeling van 3-5 dagen voor de minst gecompliceerde gevallen voldoende is.”

Die misvatting is er omdat al decennia geweten is dat bij een lage concentratie antibiotica, er meer resistente bacteriën aanwezig zijn dan bij een hoge concentratie ervan. “Dus vertaalde men dat naar en lange behandelingskuur, maar dat is een verkeerde vertaling”, blijkt uit de laatste meetanalyses.

Per pilletje, niet per doos

Waarom zeggen onze huisdokters dan nog steeds dat we die kuur moeten uitnemen? “De artsen worden op dit moment al gebriefd, maar er is nog geen consensus over de nieuwe richtlijnen. Het is dus belangrijk dat die verkorte behandelingsduur daar in komt te staan.”

Volg altijd het advies van je arts, maar zorg er ook voor dat die op de hoogte is

Het advies van Catry luidt daarom: “volg altijd het advies van je arts, maar zorg er ook voor dat die op de hoogte is”. Catry vindt dat we als maatschappij allemaal de verantwoordelijkheid hebben om iedereen zo goed mogelijk in te lichten. Hij pleit ervoor om - zoals in Nederland - antibiotica niet meer per doos maar per pilletje voor te schrijven. “Zo is het de kortste behandeling voor herstel en de minst toxische. Zorg dus dat je arts je de kortst mogelijke dosis voorschrijft.” 

Lees ook