"Laat langdurig werklozen en mensen op brugpensioen aan de slag gaan tijdens de nabewaking in scholen"

8 maart 2018
Moet je je ook altijd zo haasten om om half 4 aan de schoolpoort te staan? En hebben oma en opa het te druk om in te springen? Dan is deze column van ondernemer Inge Geerdens wellicht interessant voor jou. Haar voorstel? Laat langdurig werklozen en mensen op brugpensioen - vrijwillig - aan de slag gaan in scholen. "Van sport en spel tot bijles wiskunde of Frans, ik denk dat onze kinderen tijdens de nabewaking heel wat kunnen leren van deze mensen."

Gezocht: vrijwilligers (m/v) voor Internationale Vrouwendag

8 maart, dat is Internationale Vrouwendag. Een dag waarop mensen zowat overal ter wereld pleiten voor de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. De inzet is hoog. Gelijke rechten inzake onderwijs, gezondheid en werk, en een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij economische en politieke besluitvorming. Dat los je duidelijk niet op in één dag, want Internationale Vrouwendag gaat al een halve eeuw mee.

Voor mij betekent dat elk jaar extra PR. Ik krijg dan telefoontjes van journalisten op zoek naar de mening van een vrouwelijke ondernemer. Want in onze contreien ligt de focus van Internationale Vrouwendag toch vooral op gelijke rechten op het werk.

Doorgaans is dat het moment dat ik besef dat het vrouwendag is. De andere dagen van het jaar wijkt mijn planning allicht niet of nauwelijks af van mijn mannelijke collega-ondernemers. Van de ochtendrush thuis tot het moment aan het eind van de dag dat ik moe maar voldaan in de zetel plof en alle vergaderingen en administratieve rompslomp op kantoor daar tussenin. Daarom weet ik doorgaans niet zo goed hoe ik gepast op de vragen van de media moet antwoorden.

Dat we vooruitgang boeken staat buiten kijf. Dat zie ik elke dag om me heen. In heel wat jonge gezinnen zijn de taken correct verdeeld, of op z’n minst in gelijkwaardigheid doorgesproken. Ik ken best wel wat huismannen, die zich over de kinderen, de was en de plas ontfermen. En ook vrouwen die dat met volle overtuiging doen. Want, laten we eerlijk zijn: niet iedereen wil een carrière. Dat geldt voor beide geslachten. Dat zonder meer aanvaarden én respecteren, is evengoed vooruitgang.

Tegelijkertijd is het jammer dat al dat menselijk kapitaal aan de haard zou zitten. We kunnen eenieders hulp goed gebruiken om onze economie draaiende te houden. Anders wordt het straks wel heel moeilijk om onze levensstandaard te behouden en pakweg de kosten van de toenemende vergrijzing te dragen. Nee, meer mensen aan de haard is niet de oplossing. We moeten het over een andere boeg gooien.

Feit: je kan je kinderen niet even aan de kapstok hangen terwijl je aan het werk bent. Vroeger sprongen oma en opa dan bij. Zij stonden om half vier aan de schoolpoort. Maar voor veel gezinnen vandaag is dat niet zo eenvoudig. Lang niet iedereen woont nog dicht bij het ouderlijke huis. En oma en opa hebben het ook druk, druk, druk. Actieve senioren rennen van hot naar her.

Misschien moeten we het niet te ver gaan zoeken. Praktische problemen vragen vaak om eenvoudige oplossingen. Ons land telt heel wat mensen op brugpensioen of langdurig werklozen. We kunnen onder hen actief vrijwilligers rekruteren. Als we nog maar een fractie van die mensen warm maken om een handje toe te steken, raken we al een heel eind.

Beeld je in dat deze mensen aan de slag gaan op onze scholen. Ze kunnen helpen om op een leuke en zinvolle manier de tijd te overbruggen tussen het einde van de schooldag en het einde van de kantoordag. Die twee zijn al lang niet meer op elkaar afgestemd. En net dat zet heel wat druk op jonge tweeverdieners, die zich als volleerde rallypiloten in de avondspits gooien.

Van sport en spel tot bijles wiskunde of Frans, ik denk dat onze kinderen tijdens de nabewaking heel wat kunnen leren van deze mensen. En omgekeerd. Ik kan me perfect inbeelden dat het voor velen onder hen een opsteker is om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Ik ben er bovendien van overtuigd dat die bijdrage een belangrijke rol kan spelen in ons streven naar gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Het haalt bij beide partijen heel wat druk van de schouders.

Zo kunnen we in de toekomst op Internationale Vrouwendag vieren dat we er samen in geslaagd zijn om een betere samenleving te bouwen, waar mannen en vrouwen elkaar als gelijken respecteren en behandelen, en waar mensen elkaar helpen over de generaties heen.

Ik wens het ons allemaal van harte, ook die 364 andere dagen van het jaar.

Lees ook