"Laat werkende mantelzorgers onbeperkt tijdskrediet opnemen"

20 juni 2016
Laat mantelzorgers onbeperkt tijdskrediet opnemen en tijdens die periode in hun carrière alsnog pensioenrechten opbouwen. Dat is het voorstel van federaal parlementslid Anne Dedry (Groen), die een boek schreef over mantelzorg. In "De ochtend" pleitte ze voor een betere omkadering van werkende mantelzorgers.

Iedereen die vrijwillig zorg en ondersteuning biedt aan een ziek familielid doet aan mantelzorg. De combinatie met een job is vaak erg zwaar. "Werkende mantelzorgers zijn jaarlijks twee weken meer ziek thuis dan werkende niet-mantelzorgers", aldus Anne Dedry (Groen), die een onderzoek liet uitvoeren. "Dat komt neer op een verdoken ziektekost van maar liefst 1,2 miljoen euro per dag."

Vlaanderen telt ongeveer een half miljoen mantelzorgers. "Die hebben samen een economische waarde van 11 miljard euro. Dat is het bedrag dat de overheid bijkomend zou uitgeven aan zorgverleners als de gratis helpende handen van de mantelzorgers zouden wegvallen. Om een idee te geven: dat is zeven keer zo veel als Vlaanderen momenteel spendeert aan residentiële ouderenzorg", aldus Dedry. "Op federaal niveau gaat het om ruim 22 miljard euro op jaarbasis."

"Menselijk beleid nodig"

Omdat mantelzorgers zo'n belangrijke economische positie innemen en het tegelijk erg zwaar hebben is er volgens Dedry nood aan een ander beleid. "Zorgverlof en tijdskrediet zijn nu te beperkt om een langdurige zorgperiode van pakweg tien jaar te overbruggen. Daarom pleiten we voor ongelimiteerd tijdskrediet, zonder dat mantelzorgers daarvoor afgestraft worden. Ze zouden tijdens die periode ook pensioenrechten moeten kunnen opbouwen. Dat is wel het minste wat de overheid kan doen voor een groep met zo'n economische waarde heeft."

Of dit financieel haalbaar is, weet Dedry niet. "Die kost hebben we niet berekend. Maar het bedrag dat je aan verdoken ziektekosten uitspaart door een betere ondersteuning lijkt me meer dan voldoende om deze maatregel door te voeren. Uiteindelijk houden net die helpende handen onze zorg betaalbaar. Je mag niet vergeten dat zo'n engagement een grote emotionele investering vraagt van mantelzorgers. We moeten daarom blijven investeren in voldoende dagopvang, zodat mantelzorgers af en toe een adempauze kunnen inlassen."

Bron © deredactie.be