Lagere belastingtarieven en minder koterijen

20 september 2016
In Duitsland worden populaire aftrekposten automatisch ingevuld op je belastingbrief. Minister van Financiën Van Overtveldt zou dat ook bij ons willen invoeren. Hij wil er ook voor zorgen dat het belastingtarief voor lage inkomens minder snel oploopt. De vennootschapsbelasting moet omlaag. Maar in ruil moeten bedrijven aftrekposten zoals de notionele interestaftrek of aftrekbare verliezen opgeven.

Minister van Financiën Van Overtveldt vindt de vlaktaks geen wondermiddel. Het heeft het grote voordeel van de eenvoud, maar de kwestie blijft welk tarief je uiteindelijk toepast en welke modaliteiten je hanteert. Belangrijk is sowieso dat je genoeg progressiviteit inbouwt in je belastingsysteem. In ons huidig systeem betalen mensen met een relatief laag inkomen al heel snel hogere tarieven. Die ‘progressiviteit’ wil Van Overtveldt verder aanpakken.

Alleen belasten op de meerwaarde die bedrijven realiseren, vindt Van Overtveldt een vreemd voorstel van de Groep van Tien. Het zou immers een zware impact hebben op de stabiliteit van onze fiscale inkomsten. Vandaag levert de vennootschapsbelasting ongeveer 14 miljard euro op. Als je dit systeem zou toepassen kan dat jaarlijks variëren van 2 tot 20 miljard euro.