Lang leve de keuterboer

5 september 2015

Ons hebben ze altijd geleerd dat kleinschalige landbouw gedoemd is om te verdwijnen. Kleine boeren kunnen onmogelijk de kost verdienen. De enige mogelijkheid om te overleven is: schaalvergroting. The bigger, the better. Trouwens, hoe gaan we anders de exploderende wereldbevolking blijven voeden?

Dat is ons zo vaak verteld dat we het zijn gaan geloven. Tot we onlangs ergens lazen dat er aan de landbouwuniversiteit van Wageningen een professor lesgeeft die zijn studenten precies het tegenovergestelde vertelt. Volgens hoogleraar Jan Douwe van de Ploeg (ja ja, we hebben ‘em) zijn kleine landbouwbedrijven economisch gezien veel weerbaarder dan grote. Efficiënter ook. En dus rendabeler. Het idee is zo revolutionair dat er zelfs geen echt woord voor bestaat, want geef toe het klinkt raar, schaalverkleining. En toch is dat de toekomst.


 

Nu beluisteren? Klik hieronder. Downloaden? Hier rechtsklikken en Opslaan als...