"Politieke overtuiging voor verplichte minimumdienst groeit alleen maar”

14 juni 2016
Staking cipiers
De staking van de cipiers gaat vandaag zijn achtste week in. Ongezien voor ons land. Toch is er al één en ander veranderd in al die weken. “Het front is namelijk toch een beetje gebroken”, zegt justitiespecialist Philip Heymans.

Van de 16 Franstalige gevangenissen zijn er nog 13 in staking, in de praktijk zullen er dat over een paar dagen nog 11 zijn. Officieel blijven ze er staken tot minister Geens met extra toegevingen komt. Officieus is te horen dat er in verschillende gevangenissen onderhandeld wordt tussen de vakbonden en de plaatselijke directie. De vakbonden zeggen dat ze wel weer aan het werk willen gaan in andere ‘comfortabelere’ omstandigheden. Verschillende plaatselijke directies willen daar echter niet op ingaan.

Zij vinden dat de cipiers in hetzelfde regime moeten werken als voor de staking
Philippe Heymans

De staking duurt daar dus voorlopig voort en dan is het de vraag hoe lang ze dat gaan volhouden, want de regering heeft al aangegeven dat ze geen extra toegevingen meer gaat doen. Er is al extra personeel toegezegd, er komt een premie en de gebouwen worden sneller dan gepland vernieuwd.

Voor de Vlaamse bonden die niet meestaakten en geen vragen partij waren, zijn dit allemaal onverwachte cadeaus
Philippe Heymans

Maar de Vlaamse bonden zijn vooral niet blij met de ‘ongewilde’ breuk met de Franstaligen en de vertroebelde sfeer tussen beiden.

De Franstaligen nemen het de Vlamingen kwalijk extra personeel te krijgen zonder mee te staken en de Vlamingen hopen dat de Franstaligen geen extra toegevingen meer krijgen, want dat zou een beloning voor slecht gedrag zijn