Laten we het over het klimaat hebben

28 januari 2019
Gisteren 70.000 mensen in de straten van Brussel die meer actie willen voor het klimaat. Hoe komt het dan dat mensen er nog altijd voor op straat moeten komen? Hoe komt het dat er vandaag nog elke dag gediscussieerd wordt over hoe groot dat klimaatprobleem nu eigenlijk is en wat er zou moeten gebeuren en wie er nu echt iets aan kan doen?

De bezorgdheid over de klimaatverandering is niet nieuw. Brecht Devoldere vat 50 jaar klimaatactie samen in vier minuten.

Alhoewel er een consensus blijkt te bestaan over de oorzaken van de klimaatopwarming en de invloed van de mens daarop, wordt er nog elke dag over gediscussieerd. En zijn er ook nog altijd klimaatsceptici en klimaatontkenners. Het lijkt ook meer een ideologische discussie dan een feitendiscussie. Hoe komt dit? Filosoof en bioloog Ruben Mersch.

Het klimaatprobleem werkt ook oorlogen in de hand. Vooral in Afrika en het Midden-Oosten waar de gevolgen van de klimaatverandering het grootst zijn. Wat dan weer tot migratiestromen leidt. Rudi Vranckx

Wie iets wil doen voor het klimaat heeft best een langetermijnvisie, maar het lijkt wel alsof we dat niet goed kunnen, langetermijndenken. Waarom niet? Sociaal psycholoog Tim Vanhoomissen (Thomas More)

Stel dat we helemaal niets doen aan het klimaatprobleem? Wat zijn dan de worst case scenarios? In België, en de rest van de wereld. Klimaatwetenschapper Samuel Helsen (KULeuven)

Het Vlaams Audiovisueel Fonds heeft een adviseur in dienst, Tim Wagendorp, die helpt om zo klimaatneutraal mogelijk films en tv te maken. Heeft hij ook tips voor radiomakers?