Leerlingen die enkele vakken volgen in vreemde taal, spreken en begrijpen die taal beter

14 januari 2020
© Unsplash
Leerlingen die in het secundair bepaalde vakken in een andere taal dan het Nederlands aangeboden krijgen, hebben een duidelijk betere kennis van die vreemde taal dan leerlingen die niet in zo’n traject zitten. Dat blijkt uit de eerste grootschalige studie naar dat soort onderwijs in Vlaanderen. "Het gebeurt zonder afbreuk te doen aan hun kennis van het Nederlands", klinkt het bij de onderzoekers.

Sinds 2014 kunnen leerlingen in het Vlaamse secundaire onderwijs vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde aangeboden krijgen in het Engels, Frans of Duits. CLIL wordt dat genoemd: Content and language integrated learning. Voor het eerst sinds de invoering is een grote studie uitgevoerd naar de effecten van deze vorm van onderwijs in Vlaanderen.

Hoe vroeger leerlingen een vreemde taal leren, hoe beter de resultaten

De onderzoekers hebben zo'n 1.600 scholieren uit het eerste en tweede middelbaar bevraagd en intensief gevolgd. "We hebben bijvoorbeeld elke leerling afzonderlijk in een lokaaltje gepeild naar hun spraakvaardigheid in de vreemde taal", legt onderzoekster Liesbeth Martens van de hogeschool UCLL uit.

Ze hebben zowel leerlingen die in een CLIL-traject zitten als hun medeleerlingen die dat niet doen met elkaar vergeleken. "Leerlingen die zo’n traject volgen spreken en begrijpen de taal veel beter dan leerlingen die niet in zo’n traject zitten", zegt Martens.

Bovendien lijkt het krijgen van lessen in andere talen dan het Nederlands geen afbreuk te doen van hun kennis van het Nederlands. Niet onbelangrijk, want dat was nochtans een vrees bij de invoering van de CLIL-trajecten in 2014.

De onderzoekers pleiten wel voor meer ondersteuning voor de leerkrachten. Nu krijgen die niet meer tijd voor een CLIL-les voor te bereiden dan een klassieke les, terwijl een les voorbereiden in een vreemde taal wel meer inspanning vergt.

Meer details en meer cijfers vind je op vrtnws.be

Beluister het gesprek met onderzoekster Liesbeth Martens in 'De Ochtend':

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: