"Leerlingen moeten te veel zelf ontdekken, leraren mogen te weinig echt lesgeven"

8 december 2017
Uit internationaal onderzoek blijkt dat het niveau van Vlaamse leerlingen voor begrijpend lezen in 10 jaar tijd sterk gedaald is. Onderwijspedagoog is Pieter Van Biervliet is niet verbaasd.

In een lange post op Facebook schrijft hij: "Jarenlang waren de mantra’s van de zogenaamde onderwijsvernieuwers – eigenlijk onderwijsvernielers – de volgende: leerlingen moeten zelf ontdekken, directe instructie door de leraar moet zoveel als mogelijk worden vermeden, zo weinig mogelijk klassikaal werken maar vooral differentiëren (wat in werkelijkheid vooral neerkomt op saai papieren onderwijs waarbij leerlingen zelfstandig werkbundeltjes op hun niveau moeten afwerken), zoveel mogelijk digitale leermiddelen inschakelen enz."

"Vakkennis (bijv. in leesgroepen eens dieper ingaan op de betekenis van (revoluties) en vakdidactiek (hoe leer je kinderen lezen? hoe leer je hen rekenen?) krijgen nauwelijks nog aandacht".

Reageer

  • Ben jij het eens met Pieter Van Biervliet? Moeten leraren opnieuw meer aandacht hebben voor klassieke vakdidactische technieken om les te geven?
  • Is de slinger doorgeslagen, en laten we leerlingen te veel zelf alles op een zachte manier ontdekken, eerder dan directe instructies te geven?