Leerlingen soms hun eigen moedertaal laten spreken in de klas: goed idee?

27 november 2017
Een op de zes leerlingen in het Vlaamse onderwijs spreekt thuis geen Nederlands. Als het van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) afhangt, moeten die andere moedertalen een plaats krijgen op school, op de speelplaats maar ook in de klaslokalen. Dat staat in een nieuwe leidraad voor de GO!-scholen.

Veel scholen beseffen nu al dat het verbieden van andere talen dan het Nederlands contraproductief werkt, bijvoorbeeld omdat het leerlingen onzeker maakt. Daarom laten veel scholen nu al toe dat leerlingen hun moedertaal op de speelplaats spreken.

Het Gemeenschapsonderwijs wil nog een stap verder gaan, door ook in de klaslokalen andere talen toe te laten, bijvoorbeeld tijdens groepswerken.

Onderwijsexperts juichen die evolutie toe: het zou een grotere betrokkenheid van de leerlingen creëren. Koen Daniëls, de onderwijsexpert van de N-VA, vindt dat dit voorstel te ver gaat. En ook onderwijsminister Hilde Crevits is voorzichtig: “Nederlands is de onderwijs- en instructietaal en dat dat zo moet blijven”.

Reageer

  • Is het goed dat leerlingen die thuis geen Nederlands spreken ook in de klas in bepaalde gevallen hun moedertaal mogen gebruiken?
  • Hoe verloopt dat nu op de school van jouw kinderen: alleen Nederlands, ook op de speelplaats? Of worden er op de speelplaats al verschillende talen gesproken?