Ga naar hoofdinhoud

Luister Live

Programma's

Select

Podcasts

Alles begint bij luisteren

ontbreekwoordenboek

album van de week

classic album van de week

Radio 1 Sessies

kies24

Belast de koeien!

vr 15 sep. - 3:17

Volgens Michel Maus zou het goed zijn mocht de overheid een fiscaal beleid voeren om de uitstoot van methaan te reduceren. En hoe zal u zich afvragen? Wel simpel door koeien te gaan belasten. Ja inderdaad, koeien belasten. Lees zijn column!
Belast de koeien! zegt professor Fiscaal Recht Michel Maus

Heilige koe

We staan weer aan de vooravond van de Week van de mobiliteit. Met dit initiatief coördineert het Netwerk Duurzame Mobiliteit in Vlaanderen jaarlijks tal van campagnes voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. De bedoeling van dit initiatief is om mensen te overtuigen de auto meer aan de kant te laten, en op die manier niet alleen het fileprobleem aan te pakken, maar ook een bijdrage te leveren in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Het klimaatverdrag van Parijs heeft ons nogmaals geleerd dat dit een absolute noodzaak is. En akkoord er wordt al een en ander gedaan aan de afbouw van de CO² die onze voertuigen in de lucht blazen. De federale overheid heeft de aftrek van autokosten door bedrijven reeds gekoppeld aan de CO²-uitstoot en ook de gewesten houden voor de verkeersbelasting en voor de belasting op de inverkeerstelling hoe langer hoe meer met CO² rekening. 

Dat is uiteraard een goede zaak, want inderdaad de CO² die vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen (aardolie, steenkolen, aardgas) is het belangrijkste broeikasgas en is verantwoordelijk voor 50% van het broeikaseffect. Maar het zou verkeerd zijn van de overheid om het ecologisch beleid enkel op CO² af te stemmen, want dat is natuurlijk niet het enige broeikasgas. Ook andere broeikasgassen zoals methaan, lachgas en waterdamp hebben een belangrijke impact op de opwarming van de aarde.

Methaan, lachgas en waterdamp hebben een belangrijke impact op de opwarming van de aarde

Methaan dat vrijkomt bij het verteren van voedsel door koeien, schapen en geiten staat op de tweede plaats in de ranking van schadelijke broeikasgassen. Volgens de Wereldvoedselorganisatie (FAO) is de mondiale veeteelt verantwoordelijk voor bijna 15 procent van alle aan menselijk gedrag gerelateerde broeikasgassen. Dit percentage zal enkel maar toenemen want de FAO verwacht dat de wereldwijde consumptie van vlees per persoon in 2050 met 40 procent zal zijn toegenomen.

Het probleem echter is dat methaan een zeer sterk broeikasgas is met een veel substantiëler effect dan CO². Zo heeft 1 kilo methaan dezelfde negatieve impact als 28 kilo CO². Een melkkoe stoot per jaar zo’n 150 kilo methaan uit en heeft dus hetzelfde broeikaseffect als 4.500 kilo CO². Bij wijze van vergelijking, hiervoor moet pakweg een Volkswagen Golf met een CO²-uitstoot van 106gr/km maar liefst 42.000 km rijden

1 kilo methaan heeft dezelfde negatieve impact als 28 kilo CO²

Indien de overheid een fiscaal beleid wil voeren om de CO²-uitstoot van auto’s te reduceren door in functie van CO²-uitstoot de aftrek van auto-gerelateerde kosten te verminderen of de autobelastingen te verhogen, dan moet de overheid ook een fiscaal beleid voeren om de uitstoot van methaan te reduceren. En hoe zal u zich afvragen? Wel simpel door koeien te gaan belasten. Ja inderdaad, koeien belasten. Voor u nu boe zegt, moet u toch eerst eens stilstaan bij de methaan-productie van de Belgische veestapel. Volgens de FOD Economie telde ons land in 2015 in totaal maar liefst 2,5 miljoen runderen, waardoor meteen ook de omvang van het probleem duidelijk wordt.

Belast de koeien

Bovendien is het idee om een milieubelasting op koeien op te leggen niet zo uniek. Ook andere landen zoals Denemarken, Ierland en Nieuw Zeeland zijn hiermee bezig. En de vraag is of we een andere keus hebben als we echt iets willen doen aan het klimaatprobleem. Dus ja een belasting op koeien kan ertoe bijdragen dat de veestapel in omvang daalt en er dus minder methaan wordt uitgestoten. En laat ons niet vergeten, hoe minder koeien er zijn, hoe meer we ook de auto op stal kunnen laten.

Andere landen zoals Denemarken, Ierland en Nieuw Zeeland zijn hiermee bezig

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Ontdek de beste podcasttips, beluister het meest recente nieuws en doe mee aan exclusieve acties.

Volg ons op
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jobs

Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Heb je een vraag?

Contact

Wedstrijdreglement

Logo UitInVlaanderenLogo Cim Internet