Leidt de beving in Japan tot lagere olieprijzen?

11 maart 2011

U zal ons geenszins van 'een geluk bij een ongeluk' horen gewagen, maar het is wel een curieus en beetje wrang gegeven. Door de beving in Japan is in New York voor het eerst sinds meer dan een week de olieprijs gedaald tot minder dan honderd dollar per vat.

De brandende olieraffinaderijen (foto) hebben namelijk een directe impact op de olieprijs. Japan is het derde olieconsumerende land ter wereld, en u kent het psychologisch effect op de oliemarkt.

Zou het om een langdurig effect gaan? En gaan we dat 'aan de pomp voelen'? De schade aan de Japanse olie-installaties en aan de gehele economie is immers aanzienlijk, en het olieverbruik zal daar wellicht langere tijd een stuk lager liggen.

Lees en beluister ook