Leopold II in China

3 maart 2018
Het werd Kongo, maar het had net zo goed Marokko kunnen zijn. Of nog iets anders, want voor Leopold II dankzij Stanley de Kongo-Vrijstaat in de schoot kreeg geworpen, deed hij pogingen om Belgische kolonies te stichten in Egypte, Ceylon , Borneo, de Filippijnen, Palestina, Vietnam, Formosa...

...of China. Eind negentiende eeuw was China een reus op lemen voeten. De grootmachten lagen op vinkenslag om territoriaal en economisch voordeel te halen. Op de spotprent hierboven scherpen Groot-Britannië, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Japan de messen om de Chinese taart te verdelen. België ontbreekt.

Ten onrechte. Leopold II was zeer geïnteresseerd om in China iets kolonie-achtigs te beginnen net als in Congo. De man die dat voor hem moest regelen was de diplomaat Maurice baron Joostens. Hij arriveerde in Peking in 1900. De Chinese oogst was mislukt en er woedde een rebellie: de boksersopstand tegen christenen, buitenlanders en tegen het kolonialisme. 

De China-ambities van de koning liepen uit op niets, maar die boksersopstand heeft de loop van de geschiedenis verregaand beïnvloed.

Gert Huskens heeft leven en werk van baron Joostens bestudeerd en zit morgen aan de Interne Keukentafel.

Lees ook