‘Les Flamandes dansent sans rien dire’: het bondgenootschap van Brel en Neefs

8 februari 2022
© VRT
Op dinsdag 8 februari krijg je de verrassende ‘Les Flamandes dansent sans rien dire’ van podcastmaker Marie Neefs te horen in 'Zandman'. Een nooit eerder verteld verhaal over de bijzondere band tussen Belgische muziekiconen Jacques Brel en Louis Neefs .

'Jennifer Jennings' meets 'Le plat pays': De legende wil dat Jacques Brel nog bij familie van de oma van Marie Neefs woonde als uitwisselingsstudent Nederlands. Een verblijf dat zoveel jaar later behoorlijk wat stof doet opwaaien en de vaderlandse muziekgeschiedenis tegen een heel ander daglicht houdt. Brel werd immers verguisd door Flaminganten, terwijl Neefs net streed voor een betere behandeling van het Vlaamse lied. 

Je hoort deze aflevering in 'Zandman' op dinsdag 8 februari, tussen 22 en 23 uur.

Lees ook: