Leven er over 80 jaar mínder mensen op aarde?

21 januari 2015

Babyboomers hebben de Club van Rome de noodklok nog horen luiden over het probleem van de bevolkingsexplosie. En er zijn verstandige mensen die vinden dat de overbevolking het enige werkelijke probleem van de mensheid is.

Maar de jongste jaren zijn we zo gefocust op de klimaatverandering, dat 'de uitdaging' van de exponentiële bevolkingstoename een beetje vergeten lijkt. Al hebben beide kwesties veel uitstaans met elkaar.

Is er plaats op aarde voor 10 miljard mensen? Gaan we die geëxplodeerde bevolking over pakweg honderd jaar nog kunnen voeden en huisvesten?

Daarover kunnen we geen uitsluitsel geven. Maar we weten wel dat Joseph Chamie, voormalig onderzoeksdirecteur bij het Center for Migration Studies of New York en voormalig directeur van het Bevolkingsprogramma van de VN, voorspelt dat de wereldbevolking over 80 jaar zal beginnen afnemen.