Liesbet Stevens: "Eerste keer dat rechter werkgever veroordeelt omdat die bij aanwerving man discrimineert"

23 februari 2017
De arbeidsrechtbank van Brussel heeft een Brussels bedrijf veroordeeld voor discriminatie. Een man reageerde op de vacature van “administratief assistente” maar kwam omwille van zijn geslacht niet in aanmerking.

Het bedrijf antwoordde in een mail dat de man niet in aanmerking kwam omdat ze, zoals vermeld in de jobadvertentie, "een administratief bediende zochten van het vrouwelijk geslacht.” Samen met het Instituut van Gelijke Kansen stapte de man naar de rechtbank.

“Het is de eerste keer dat een werkgever op basis van discriminatie veroordeeld wordt,” zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor Gelijke Kansen. "Als we een klacht krijgen van een potentieel slachtoffer, proberen we meetal om een oplossing te vinden via bemiddeling."

Als een bedrijf niet wil inbinden, zoals hier het geval was, dan is het logisch dat we naar de rechtbank stappen

Volgens Stevens komt discriminatie bij aanwervingen vaak voor. "Vooral in sectoren waar overwegend mannen tewerkgesteld zijn, denk maar aan de brandweer, de politie, het leger of de chemiesector, heersen er hardnekkige stereotypen die het risico op discriminatie vergroot."

Daarom pleit Stevens voor meer controle van de sociale inspectie. Ze vindt dat het hun taak is om bewijzen te zoeken en werkgevers te wijzen in te zetten op een genderdivers beleid. Ook wilt Stevens beter samenwerken met werkgeversorganisaties om het wettelijk kader rond discriminatie bekend te maken.