Liggen de laagste lonen en de toplonen in ons land te ver uit elkaar?

2 april 2015
Het Feest van de Filosofie brengt dit jaar lezingen en debatten rond ongelijkheid. Eeuwenlang al zoeken filosofen en denkers van over de hele wereld naar de oorsprong van de ongelijkheid tussen mensen.

Sociale mobiliteit is ook in België tot op vandaag geen evidentie. Wie opgroeit in een kansarm milieu, blijft daar ook vaak in hangen.

En wat te denken van inkomensongelijkheid? De loonkloof tussen CEO's en arbeiders? Tussen mannen en vrouwen? Het houdt veel mensen bezig, getuige ook de populariteit van Kapitaal in de 21ste eeuw, de bestseller van de Franse econoom Thomas Piketty.

REAGEER!

Liggen de laagste lonen en de toplonen in ons land te ver uit elkaar? Moet die "loonkloof" kleiner worden of zijn grote verschillen verantwoord? 

 

Meer info via www.feestvandefilosofie.be

 

Radio 1 Select