"Loonkloof tussen holebi's en hetero's is reëel"

13 januari 2017
Acht miljoen Amerikanen zijn het slachtoffer van een loonkloof waar niemand over praat.

Uit tientallen Amerikaanse onderzoeken is vastgesteld dat homoseksuele mannen die hetzelfde werkt doen als heteromannen, gemiddeld 10% minder verdienen. Lesbische en biseksuele vrouwen zouden 10% meer verdienen dan heteroseksuele vrouwen.

"Discriminatie op de werkvloer speelt een belangrijke rol," legt psycholoog aan de UGent Alexis Dewaele. Aan de hand van verschillende cv-studies hebben onderzoekers discriminatie vastgesteld. Heteroseksuelen hebben 50% meer de kans om uitgenodigd te worden op een gesprek dan holebi's. Ook heeft men vastgesteld dat bij loononderhandelingen holebi’s 10% minder loon krijgen dan hetero’s. 

Lesbische vrouwen boeten minder in loon in dan heterovrouwen omdat de aanwezigheid van kinderen minder prominent is."In een traditioneel gezin blijven heterovrouwen sneller thuis om voor de kinderen zorgen. Die dynamiek speelt bij holebi's bijna niet. Al kan dat snel veranderen door de snel evoluerende wetgeving."

In 2006 is in België een gelijkaardig onderzoek gedaan bij 2660 holebi’s.“In België is geen loonkloof vastgesteld tussen holebi’s en hetero’s." Een mogelijke verklaring is dat holebi’s vaker in de dienstensector en het onderwijs tewerkgesteld zijn. Sectoren waar lonen gereguleerd zijn.