Lotte Dodion

3 juni 2017
Het imago van het judo kreeg deze week een ferme deuk. Pakkende getuigenissen van ex-judoka's over seksueel grensoverschrijdend gedrag volgden elkaar op. Het judo-schandaal liet ook dichteres Lotte Dodion niet onberoerd. Ze schreef deze drie haiku's.

OSAE - KOMI - WAZA
(houdgrepen)


1. Een les in zelfverdediging

jij voor het grijpen
ik onaantastbaar wacht maar
meisje wees weerbaar


2. Een les in onder de mat schuiven

niet spreken haar val
niet breken zwarte gordel
in zwijgen is goud

3. Een les in communicatie

een grens is een grens
ongevraagd is ongewenst
een lichaam kan breken

 

Lotte Dodion