"Luc De Vos was een held, zonder dat hij het wist of wilde zijn"

2 december 2014
De Bende van Annemie toont aan dat alles wat er in de buitenwereld gebeurt meer met de luisteraar te maken heeft dan hij zelf denkt. Dagelijks nodigen we ook een bekend iemand uit met wie we dezelfde oefening maken.

Vandaag is onze nieuwsman schrijver Mustafa Kör.

 

Morgen is het Internationale Dag van Personen met een Handicap. Mustafa Kör zit zelf in een rolstoel en is peter van Ontdooid, een campagne en poëziebundel. "Ik verzamelde tientallen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en begeleidde hen bij het schrijven van een gedicht."

Ook de dood van Luc De Vos raakt Mustafa Kör diep. "Deze man was in de zuiverste betekenis van het woord een held, zonder dat hij het wist of wilde zijn. Hij was een kleine reus."