M-decreet: "Chaos is totaal, met schrijnende toestanden tot gevolg"

17 januari 2018
De ondersteuning voor kinderen met een zorgnood die in het gewone onderwijs zitten, verloopt chaotisch. Dat staat in een rapport van het departement onderwijs. Vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd. Hautekiet gaat er dieper op in, en wil jouw ervaringen horen.

Al 2,5 jaar lang hebben kinderen met een beperking het recht om in een gewone school les te volgen. Het zogenoemde M-decreet zorgde daar voor. Leerlingen met bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis of die slechtziend zijn, hebben sindsdien recht op een persoonlijke begeleider die hun specifieke noden kent en die de gewone klasleerkracht bijstaat. Het M-decreet werd halsoverkop ingevoerd en pas anderhalf jaar later kwam er nog een decreet om de ondersteuning te regelen.

In juni van vorig jaar was het er: het ondersteuningsdecreet. Daarin werd bepaald dat tegen september netwerken gevormd moesten worden van gewone en buitengewone scholen. De ondersteuners die jarenlange ervaring hadden op de buitengewone scholen zouden dan op gewone scholen hun expertise inzetten. Meteen werd ook afgesproken voor een eerste evaluatie tegen december. Die is er nu en daaruit blijkt dat er vooral grote verwarring is en dat vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd zijn.

Uit die eerste evaluatie van het departement onderwijs blijkt ook dat de netwerken te snel en weinig doordacht gevormd zijn. Het ontbrak directies aan informatie om tijdens de zomermaanden het systeem grondig op poten te zetten. Daardoor blijken de ondersteuner en leerling regelmatig niet goed op elkaar afgestemd.

Schrijnende toestanden

"De chaos is totaal" reageert ook Caroline Gennez (Vlaams parlementslid voor SP.A) in De Ochtend. "Met schrijnende toestanden op de klasvloer tot gevolg."

"Leerkrachten moeten beter opgeleid worden om met de noden om te gaan" zegt ze ook. 

Een leerkracht met expertise om blinde kinderen te begeleiden moet nu dove kinderen begeleiden. Dat is te gek om los te lopen.
Caroline Gennez

Hautekiet gaat er dieper op in en wil ook jouw mening horen:

  • Wat zijn jouw ervaringen met het M-decreet? 
  • Wat moet er beter? Wat loopt wel goed?
  • Moeten we het gewoon wat meer tijd geven?

Bron: vrtnws.be en De Ochtend

Lees ook:

Herbeluister de uitzending van Hautekiet: