M-decreet: geslaagd of gebuisd?

31 augustus 2016
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften moeten zo veel mogelijk les volgen in het gewoon onderwijs. Dat is de doelstelling van het M-decreet dat vorig schooljaar ingevoerd werd. Leerkrachten en schooldirecties waren bij de invoering vaak kritisch over het decreet, en ook ouders vreesden dat hun kind niet de nodige zorgen zou krijgen. Hoe verliep het eerste schooljaar waarin het M-decreet van kracht was? Kunnen we conclusies trekken?

Kinderen met een beperking, stoornis of handicap hebben sinds de komst van het M-decreet het recht om zich in te schrijven in een gewone school. Elke school moet een zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke aanpassingen om elk kind op een goede manier te kunnen begeleiden.

Leerkrachten

Het M-decreet werd eerder kritisch onthaald door leraren en schooldirecties. In 2014 deed Koppen een onderzoek bij 900 leerkrachten uit het gewone onderwijs. 56 procent van hen vond inclusief onderwijs wel positief voor de maatschappij, maar 82 procent vond het praktisch niet haalbaar. Amper 1,3% van de leerkrachten vond het decreet ‘best haalbaar’.

Ouders

Ook ouders van kinderen met een beperking of stoornis reageerden lauw op de komst van het M-decreet. Fotografe An Nelissen is een van die ouders. Ze heeft een dochtertje dat lijdt aan zware vorm van epilepsie.

"Zonder extra middelen is het M-decreet is niet meer dan een harde besparingsmaatregel op korte termijn. Want ik verzeker u: binnen enkele jaren zullen ze opnieuw veel geld moeten vrijmaken om al die gefrustreerde kinderen, leerkrachten en ouders weer op te lappen", schrijft ze op haar blog.

Op Charlie Magazine lezen we een getuigenis van Mieke. Zij is voorstander van inclusief onderwijs, maar haar dochter (6) krijgt in het gewoon lager niet de zorgen die ze nodig heeft. 

Kinderen met leerstoornissen vragen een aangepaste aanpak van maandagochtend tot vrijdagavond en die is er voorlopig niet. Van het inclusief onderwijs dat het M-decreet belooft, is dan ook geen sprake.
Mieke

Oproep

Een jaar na de invoering van het M-decreet is het tijd voor de evaluatie.

  • Is het gelukt om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften op te nemen in het gewoon onderwijs? Krijgt elk kind de redelijke aanpassingen waar het recht op heeft en worden er voldoende middelen vrijgemaakt?
  • Welke bijsturingen van het M-decreet zijn er nodig?

Hautekiet zoekt meningen en verhalen, zowel positief als negatief, van ouders én leerkrachten.

Reageren kan hieronder. Mogen wij je bellen? Stuur dan je reactie met je telefoonnummer naar hautekiet@radio1.be of stuur een sms naar 5680 (50 cent per bericht.)