Maak jij je als vijftigplusser - al dan niet zonder werk - zorgen over je pensioen op dit moment?

6 september 2017
Maak jij je als vijftigplusser – al dan niet zonder werk -zorgen over je pensioen op dit moment?
De voorbije dagen was de verwarring groot over waar het naartoe gaat met de pensioenen van vooral 50-plussers. Krijgen 50-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn nu wel of niet een lager basispensioen?

Er kwamen tegenstrijdige signalen van de regeringspartners. Er was al een tekst naar de Raad van State gestuurd waarin sprake was van die verlaging, maar volgens Open-Vld voorzitter Gwendolyn Rutten moest die nog besproken en goedgekeurd worden door de regering en ook bevoegd minister Bacquelaine bevestigde uiteindelijk dat er nog niets beslist is. Professor Frank Vandenbroucke - in een vorig leven zelf minister van pensioenen - klaagt aan dat er een globale visie ontbreekt en dat de sociale partners uit het debat gehouden worden.

OPROEP 

Maak jij je als vijftigplusser – al dan niet zonder werk -zorgen over je pensioen op dit moment?
Hoe zouden onze pensioenen opgebouwd moeten worden?