Mag alles tijdens carnaval?

14 februari 2013

Minister Schauvliege begrijpt dat geïsoleerde beelden uit een carnavalstoet zonder historisch-culturele context verkeerde interpretaties en verontwaardiging in de hand zouden kunnen werken. Dat schreef ze ook aan de Unesco:

"Carnaval blijft een moment waarop met figuren, actualiteit en taferelen wordt gespot. Dat gebeurt meestal op een groteske manier, met stereotiepe uitvergrotingen. Dat is ook het karakteristieke van carnaval."

Reglementen en morele bezwaren

Laten we er het modelreglement van de Gemeentelijke Administratie Sanctie (GAS) eens bijnemen. Artikel 2.1.3 gaat over vermommingen:


Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te vertonen op de
straten of op de openbare plaatsen, behoudens toestemming van de
burgemeester.
De toepassing van dit artikel wordt opgeschort:
- op de openbare weg op de maandag en dinsdag voor Aswoensdag.
- in het kader van de halloweenfeesten.
Met uitzondering van de carnavalsperiode is het verboden zich te verkleden
in de actuele ambtskledij van burgerlijke en militaire overheden en politieambtenaren.

Niks over de grenzen of het tijdelijk opschorten van welvoegelijkheid, goede smaak, verbod op antisemitisme, discriminatie of racisme. Laat staan over de rekbaarheid van fijne spot of satire.

Volgens de minister weten de deelnemers aan het Aalsters carnaval wat ze doen en kunnen ze "in al hun wijsheid oordelen of ze al dan niet over de schreef gaan en al dan niet mensen kwetsen of discrimineren".

Wat als het oordeelsvermogen van carnavalisten in een bepaalde context vertroebeld raakt? Bestaan er wettelijke grenzen aan het carnavalsgebeuren? Of heeft het Carnaval van Aalst een eigen reglement? Zijn er ooit al te groteske spoternijen uit de stoet geweerd?