Mag je houden wat je vindt?

15 juni 2020
Toen miljardair Forrest Fenn hoorde dat hij terminaal ziek was, verstopte hij een schatkist met geld en edelstenen in de Rocky Mountains. Vorige week werd de kist gevonden, na een zoektocht van 10 jaar. Maar hoe zit dat eigenlijk met andere kostbaarheden die je vindt: mag je die houden? 'De Wereld van Sofie' vroeg het aan Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie.

Stel: je vindt 500 euro op straat. Mag je daar eens goed mee gaan eten of shoppen? "Dat hangt af van de vindplaats", zegt Edward Landtsheere. Als je iets vindt op een publieke plaats, op de openbare weg bijvoorbeeld, dan moet je dat bij de politie of de gemeente afgeven. Die houdt het bij en zoekt de eigenaar of wacht tot die zijn verloren voorwerp komt terugvragen. Is er na 6 maanden geen eigenaar opgedoken, dan blijft het voorwerp eigendom van de gemeente. Die mag er mee doen wat ze wil. In september 2021 wordt er wel een bepaling opgenomen in het burgerlijk recht rond deze materie die de eerlijke vinder op een bescheiden beloning trakeert.

"Het niet aangeven van een vondst op openbaar domein is strafbaar!"

Als de vinder het gevonden geld of voorwerp stiekem zelf houdt, dan is dat strafbaar. Daar staan boetes op van 208 tot 4000 euro. En je kan er 8 dagen tot 2 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Maar het komt zelden zover, de politie heeft andere prioriteiten. Als het om heel veel geld gaat, zal de politie controleren of jij niet aan witwassen doet. Want als je plots veel geld vindt, kan dat verdacht zijn. Het geld aan een dakloze geven of schenken aan een goed doel mag ook niet.

Wat als je dat geld vindt op privédomein?

Als je iets vindt op privédomein, en je bent ‘te goeder trouw’, dan mag je het houden. De eigenaar heeft wel 3 jaar de tijd om zijn verloren goed te komen terugvragen. Als je ergens een echte ‘schat’ ontdekt, is die ook van jou. Maar je spreekt maar van een 'schat' als die doelbewust werd verborgen, je niet weet wie de eigenaar is en je hem per toeval ontdekt. Schattenjagers die expliciet met een detector op zoek gaan, hebben in feite geen schat gevonden als ze iets opdiepen. Vind je een schat op jouw grond, dan mag je die houden. Vindt een ander die schat op jouw domein, dan moet jullie hem eerlijk delen.

Wat als je iets vindt in een vuilnisbak, zoals een schilderij?

Dan vind je een voorwerp dat iemand doelbewust weg deed. De eigenaar of de maker wou er van af. Dan mag je dat schilderij houden maar je mag het niet opknappen en verkopen want dat was de eigenaar ook niet van plan.

Lees ook: