Magritte ontsluierd

7 oktober 2017
Omdat er politieke klachten zijn over de grote hoeveelheid tekst op bepaalde VRT-sites, denken we dat het verstandig is u - voor zover dat mogelijk is - tekstloos te vertellen wie zaterdag aan de Interne Keukentafel zit.
Rebus

Radio 1 Select