Martens: "Erg wantrouwig over inhoud en timing Eandisbrief"

27 september 2016
Luc MArtens
Luc Martens, de voorzitter van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), reageert verbaasd over bepaalde aspecten van de brief van de Staatsveiligheid over Eandis. Hij heeft die vanmorgen ontvangen en "met grote aandacht en toenemende verbijstering" gelezen. "Ik heb het gevoel dat dit gaat om een georkestreerde actie van tegenstanders van de deal met de Chinezen", zegt hij.

Martens heeft de brief vanmorgen ontvangen. "Blijkbaar was hij langs andere wegen al eerder terechtgekomen bij meneer Tommelein", zegt hij. "Het is op zich al merkwaardig dat niet alles tegelijk verstuurd wordt, maar volgens een goed georkestreerd schema", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Martens zegt zich veel vragen te stellen over een aantal aspecten van de brief, die hij "met aandacht en toenemende verbijstering" heeft gelezen. "Hij is gericht aan een select clubje. Waarom niet aan de Vlaamse minister-president of de minister van Binnenlandse Zaken?"

Vooral de de timing van de brief stelt Martens in vraag. "Het is toch eigenaardig dat de brief nu naar buiten komt terwijl de onderhandelingen met de Chinezen al weken zo niet maanden lopen. En pas nu, minder dan een week voor de Algemene Vergadering een definitieve beslissing neemt, nadat drie vierde van de steden en gemeenten al een beslissing genomen heeft, komt de Staatsveiligheid met dat soort schrijven aan. Dat roept vragen op. Waarom heeft men zo lang gewacht?"

"Brief voegt inhoudelijk niets toe"

Of de Staatsveiligheid dit op eigen initiatief doet, is al evenmin duidelijk voor Martens. "Ik verwacht dat dit gebeurt met de nodige beroepsernst, en die ernst overtuigt mij niet", zegt hij.

 

"Ik vind die onvoldoende terug in de brief, die trouwens inhoudelijk niets toevoegt aan wat al in zoveel vergaderingen is gezegd. Er staat in dat 'we terughoudend moeten zijn'. Wel, dat zijn we ook, dat blijkt uit het contract dat klaarligt om te worden ondertekend. Wie dat contract leest, zal merken dat daarin een zeer grote terughoudendheid aanwezig is. Er zijn veel sleutels ingebouwd waarin de praktijk van voorzichtigheid al aanwezig is."

 

Martens zegt ook verbaasd te zijn dat de brief uitgerekend in dit dossier opduikt. "We proberen sinds jaar en dag met onze bedrijven voet aan de grond te krijgen in China. Er is toch niet gereageerd toen de Chinezen interesse toonden in de Antwerpse haven en in Volvo in Gent?"

 

Martens heeft het gevoel dat het om een georkestreerde actie gaat van tegenstanders van de deal met de Chinezen. "Het is een buikgevoel, maar het lijkt me dat een aantal tegenstanders alle middelen gebruiken en mensen mobiliseren, tot de Staatsveiligheid toe, om het dossier verder te bemoeilijken".

Wie zijn de zeven namen aan wie de brief is gericht?

  • premier Charles Michel
  • minister van Binnenlandse Zaken Jambon
  • minister van Staatsveiligheid Geens
  • minister van Energie Marghem
  • Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans
  • Vlaams minister van Energie Tommelein
  • voorzitter van de Vereniging van Steden en Gemeenten Luc Martens

 

Hoewel het Martens raadzaam lijkt dat alle actoren samenkomen om alles nog eens op een rijtje te zetten, vindt hij toch dat er maandag moet kunnen worden gestemd.