Medische hulp voor mensen zonder papieren wordt strenger: "Dit zal leiden tot menselijke drama's"

15 maart 2018
Een honderdtal dokters protesteert tegen de hervorming van de dringende medische hulp bij mensen zonder papieren. Volgens een nieuwe wet - die wellicht vandaag wordt gestemd - zullen dokters die hun diensten "ongeoorloofd" aanbieden hun ereloon moeten terugbetalen. "Dat zal leiden tot dramatische menselijke situaties", zeggen verschillende dokters in een open brief in De Morgen.

Mensen zonder papieren hebben in ons land recht op zogenoemde "dringende medische hulp". Maar dat systeem wordt volgens de federale regering vaak misbruikt. In 2016 werden er tweehonderd medische dossiers onderzocht. Wat blijkt? Twaalf keer zou er medische hulp zijn verleend terwijl dat eigenlijk niet mocht. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen met lage rugpijn of kinderen die met misvormingen zijn geboren.

"12 dossiers op 200, oftewel 6 procent. Dat is geen massaal misbruik"

"Twaalf dossiers op tweehonderd, oftewel 6 procent. Moeilijk massaal te noemen", zo zeggen nu een honderdtal dokters in een open brief in De Morgen. Het initiatief komt van Dokters van de Wereld, maar wordt gesteund door onder anderen Lieven Annemans, Jan De Maeseneer en Petra De Sutter.

"Het rapport gaat ook uit van de verkeerde definitie van dringende medische hulp", zo is te horen. "De correcte definitie is gebaseerd op een Koninklijk Besluit van 1996 en heeft betrekking op alle medische, preventieve en curatieve zorgen. De hulp is dus niet beperkt tot urgente zorgen. Iemand zonder papieren en middelen, maar bijvoorbeeld diabetes, heeft in principe recht op dringende medische hulp."

"Deze hervorming raakt kan noch wal"

Hoe dan ook wil de regering het systeem van dringende medische hulp strenger maken, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat wellicht vandaag wordt goedgekeurd. Daarin staat dat dokters die hulp geven aan mensen zonder papieren - terwijl die niet "dringend" was - hun ereloon moeten terugbetalen.

"Deze hervorming raakt kant noch wal. Het is gebaseerd op foute cijfers en valse argumenten en zal de mensen hinderen die deze precaire bevolkingsgroep helpen", zeggen de dokters. "Alleen een echt overleg - waar de minister niet op inging - en een echte studie kunnen als basis dienen voor een wetswijziging. Anders worden we weldra geconfronteerd met dramatische menselijke situaties."

Prof dr. Erika Vlieghe (hoofd Tropische Ziekten in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen) reageerde in "De Ochtend". Herbeluister:

Bron: vrtnws.be