Meer emotionele zorg voor zwangere en net bevallen vrouwen

12 februari 2019
© Pexels
Tijdens een zwangerschap en ook na de bevalling gaat veel aandacht naar de fysieke gezondheid van de vrouw. Veel minder wordt gekeken of ze zich wel goed in haar vel voelt. Het stigma van de roze wolk blijft hardnekkig voortleven. Daarom heeft een nieuw opgericht expertisenetwerk nu een draaiboek klaar voor gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen.

Naar schatting ervaren 1 op de 5 vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling mentale problemen. Daar wordt weinig aandacht aan besteed. Vrouwen zelf gaan gebukt onder de verwachting dat het een gelukkige periode in je leven is. En gynaecologen en vroedvrouwen kijken in de beperkte tijd van een consultatie in eerste plaats of alles lichamelijk in orde is.

Om toch ook de mentale zorg beter op te volgen, heeft het UZGent een draaiboek ontwikkeld. Het is bedoeld voor de zorgverleners die zwangere vrouwen begeleiden. "Meer aandacht voor emotionele zorgen is nodig, zowel voor de vrouw als haar partner", zegt klinisch psycholoog van UZGent Rita Vandamme "we willen problemen vroegtijdig opsporen door specifieke vragen te laten stellen over angsten en depressieve gevoelens."

Aan de hand van de vragen kunnen risicofactoren ingeschat worden. Het gaat bijvoorbeeld over piekeren over werk of de woning, over hoeveel sociale steun van omringende mensen voor handen is, maar ook over alcoholconsumptie en gebruik van andere middelen.

"De antwoorden op de vragen zullen bepalen of het goed is om er een extra vragenlijst bij te nemen", legt Rita Vandamme uit. Met de antwoorden in de hand, kan de zorgverlener in het draaiboek concrete suggesties vinden om de vrouw door te verwijzen naar de huisarts of eventueel meer gespecialiseerde hulp.

Proefproject uitgebreid naar heel Vlaanderen

In 2016 was er al een proefproject en daaruit bleek het belang van het opvolgen van psychische problemen tijdens de zwangerschap. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen breidt dat nu dus uit naar heel Vlaanderen. Hij heeft daartoe een Expertisenetwerk voor Perinatale en Mentale Gezondheid opgericht.

Dat betekent concreet dat de bestaande gespecialiseerde centra ervaring en expertise gaan uitwisselen en samenwerken. Het draaiboek is een eerste stap, maar er komen ook sensibiliseringscampagnes en opleidingen voor de zorg- en hulpverleners.

Professor Gilbert Lemmens van het UZ Gent lichtte het project toe in 'De Wereld Vandaag'. Beluister:

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: