Meer financiële macht voor burgemeesters

5 april 2018
De colleges van burgemeester en schepenen zullen vanaf 2020 meer financiële macht krijgen. Dat schrijft De Standaard en is vrijdag beslist door de Vlaamse regering. Nu moeten colleges altijd de goedkeuring vragen aan de gemeenteraad voor financiële bijsturingen.

In het begin van een legislatuur moeten stads- en gemeentebesturen duidelijk aangeven welke bedragen ze op bepaalde domeinen zullen investeren. Wanneer er in de loop van de legislatuur voor een bepaald project meer budget nodig is dan aanvankelijk gedacht, moet het bestuur de goedkeuring vragen aan de gemeenteraad voor die financiële bijsturing.

Vanaf 2020 zal dat niet altijd meer nodig zijn: als het bestuur erin slaagt om de meerkost te compenseren door besparingen op andere terreinen, moeten ze niet langer langs de gemeenteraad passeren. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vormde die vraag om goedkeuring een "zware administratieve last".

Tussentijdse beleidsrapportering

Volgens Jan Leroy van de Verening van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is dit een goede evolutie, ook omdat er een andere nieuwe regel komt. De besturen zullen 1 keer per jaar naar de gemeenteraad moeten stappen om te zeggen waar ze op dat moment staan met de uitvoering van de plannen. "Enerzijds is dit een uitbreiding van de financiële macht van het college van burgemeester en schepenen, anderzijds wordt de controlerende functie van de gemeenteraad ook opgewaardeerd."

Functie van gemeenteraadslid opwaarderen

"Dit is inderdaad een goede administratieve vereenvoudiging", zegt professor politicologie Herwig Reynaert (UGent) in De Ochtend. Hij waarschuwt wel voor een evolutie waarbij de gemeenteraad steeds meer in de schaduw komt te staan van het bestuur.

We moeten vermijden dat het bestuur de gemeenteraad helemaal zal overvleugelen en die haar controlebevoegdheid verliest.

Reynaert pleit dan ook voor een opwaardering van de functie van gemeenteraadsleden. "We moeten die mensen beter ondersteunen, ook financieël, ook al klinkt dat niet populair."

Bron: vrtnws.be en "De Ochtend"