Meer leerlingen verlaten de middelbare school zonder diploma

2 maart 2018
Uit de jongste cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters opnieuw gestegen is. En dat heeft alles te maken met de daling van het aantal werklozen. Want hoe groter de kans op werk is, hoe groter ook de verleiding om voortijdig de schoolbanken te verlaten.

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die uit het secundair onderwijs stappen zonder diploma. In het schooljaar 2015-2016 waren er dat 7.167, zo’n 10,4% van het totaal aantal jongeren. In het schooljaar 2014-2015 was dat 9,7%. Dat betekent een lichte stijging dus in de recentste cijfers, te verklaren door de heropleving van de economie en bijgevolg de krapte op de arbeidsmarkt.

Jongeren zijn schoolmoe en vanaf 18 jaar niet meer leerplichtig. Omdat er veel vacatures zijn, zien ze er tegenop om bijvoorbeeld nog eens te blijven zitten. Want het behalen van een diploma of getuigschrift lijkt uiteindelijk niet meer essentieel om een job te vinden.

Zo wordt de trend die al een aantal jaren gestaag in de richting van minder vroegtijdige schoolverlaters ging voor het eerst een beetje omgebogen. Als vergelijking: in het schooljaar 2009-2010 bedroeg het aantal vroegtijdige schoolverlaters nog 12%. In de jaren tachtig lagen die cijfers nog tussen de 30 en 40%.

Lees meer op vrtnws.be