Meer tongval op de VRT is oké?

26 oktober 2011

Beweren dat dit nieuws aan onze redactionele eet- en vergadertafel tot grote opluchting leidde, ware overdreven. Maar toch. Een mens kan horen aan welke kant van 't Scheld Lieven Vandenhaute is opgegroeid. En dat mag van Ruud Hendrickx.

Is dit weer een stap naar de algehele taalverloedering van onze deelstaat? De wijding van het verkavelingsvlaams? Of hebben we ons idioommatig losgemaakt van Nederland? Is Vlaanderen eindelijk groot geworden, ook op taalgebied?