"Men verwacht toch niet dat ik mijn pastorij ga delen met vluchtelingen?!"

23 september 2015
De oproep die de paus deed op 6 september was een appel aan de parochies, aan de kloosters en aan andere religieuze gemeenschappen van Europa, om het evangelie te concretiseren door elk 1 vluchtelingenfamilie op te nemen.
Hijzelf gaf het voorbeeld en rekende voor de twee parochies van het Vaticaan twee families vluchteling aan.
 
 
 
Tijd voor een roundup, vinden wij. Brecht Devoldere belde met parochiepriesters en kloosters in Vlaanderen met de vraag of zij al vluchtelingen opgenomen hebben, naar het voorbeeld van de paus. En de antwoorden waren... ontluisterend.