"Mensen onderschatten de helende kracht van luisteren"

15 januari 2017
De tante van Anniek Gavrillakis ontnam zich van het leven toen Anniek 25 jaar was. Ze worstelde toen met de vraag of ze dit hadden kunnen zien aankomen. Door deze verschrikkelijke gebeurtenis is ze zich gaan verdiepen in geestelijke gezondheid een eenzaamheid. Hoe kan je een goed luisterend oor zijn?

"De jongste tien jaar zit alles wat te maken heeft met geestelijke gezondheid minder in de taboesfeer, maar eenzaamheid blijft wel een taboe waar we niet makkelijk over praten. Het probleem wordt onderschat want het komt voor bij alle leeftijden. Zelfs jonge twintigers kampen met eenzaamheid."

Er is een groot verschil tussen sociale en emotionele eenzaamheid. “Sociale eenzaamheid is zichtbaar. Het typische beeld van de oude man die voor zijn raam naar buiten staart en weinig mensen op bezoek krijgt. Emotionele eenzaamheid is meer verdoken. Mensen die hier mee kampen zien er succesvol uit, hebben veel vrienden, zijn populair op sociale media, maar voelen zich soms toch eenzaam bij het wegvallen van een vertrouwenspersoon of bij een groot verdriet dat met niemand gedeeld kan worden. Emotionele eenzaamheid gaat over het ontbreken van een intieme band met iemand waarbij je volledig jezelf kan zijn."

Gewoon empatisch luisteren naar iemand is heel belangrijk. “Het klinkt banaal, gewoon luisteren, maar het is wel de sleutel. Veel mensen denken dat je een oplossing moet geven of een antwoord klaar moet hebben, maar eigenlijk is luisteren helemaal geen resultaatsverbintenis, het is een inspanningsverbintenis."

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via de website