“Met een goede leeftijdsmix op de werkvloer verhoogt de productiviteit”

12 april 2019
Frank Van Massenhove, ex-hoofd van de federale overheidsdienst Sociale Zaken, nam bewust ook oudere werknemers aan. En met succes.

“Toen ik toekwam op de overheidsdienst Sociale zaken, trof ik daar veel vijftigers aan”, vertelt Van Massenhove. “De helft van de mensen zou binnenkort op pensioen gaan. We hadden de keuze: ofwel opnieuw veel jonge mensen rekruteren, ofwel ook mensen rekruteren uit oudere leeftijdsgroepen.”
Van Massenhove koos voor dat laatste. “En ik ondervond dat een goede leeftijdsmix op de werkvloer de productiviteit juist verhoogde. Die is verdubbeld in tien jaar tijd.”

“Werkgevers moeten nadenken over de cultuur die ze in hun bedrijf willen installeren, en of ze daar misschien een paar euro’s meer voor veil hebben. Ik zag hoe jonge mensen fantastische coalities maakten met 55-plussers. Die laatsten hebben minder de nood om individueel te scoren, terwijl de jongeren met frisse ideeën zitten.”

Thuiswerken

Van Massenhove reorganiseerde de cultuur van zijn bedrijf. Mensen konden meer thuiswerken. “Wij vreesden dat dat een probleem zou zijn voor ouderen. Er waren bijvoorbeeld niet meer zo veel bureaus in Brussel, we vroegen meer flexibiliteit. Maar wat bleek? De ouderen waren meer tevreden dan de jongeren. Voor de jongeren was het evident om thuis te mogen werken, ouderen ervaarden het thuiswerken als vertrouwen dat ze vroeger helemaal niet kregen.”

Herbeluister

Lees ook: