Middenvakrijders voortaan strenger beboet

13 februari 2019
Wie na een inhaalmanoeuvre op het middenvak blijft rijden, wordt voortaan even streng beboet als wie rechts inhaalt.

De hogere boetes zijn het resultaat van een wetsvoorstel van Open VLD-kamerleden Tim Vandeput en Sandrine De Crom dat vandaag is goedgekeurd.

"Middenvakrijden is al jaren een grote bron van ergernis in het verkeer", motiveert De Crom het voorstel. "Het leidt bovendien tot heel gevaarlijke manoeuvers. Wij vonden het niet logisch en ook niet eerlijk dat rechts inhalen zwaarder bestraft werd dan middenvakrijden. Want wie rechts inhaalt, doet dat vaak uit noodzaak omdat iemand het middenvak bezet houdt en links inhalen onmogelijk is."

Dubbel zo hoge boetes

Middenvakrijden wordt dus voortaan even streng beboet als rechts inhalen. Wie hardnekkig op het middenvak blijft rijden, zal vanaf nu 116 euro betalen bij een onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking. Dat is twee keer zoveel als vroeger (58 en 85 euro).

Vandeput en De Crom hopen dat de politie ook strenger op middenvakrijden zal toekijken. In 2016 werden 2.079 bestuurders beboet voor het storend blijven rijden op de linker- of middenrijstrook, zo blijkt uit cijfers die de twee kamerleden bij de minister van Binnenlandse zaken opgevraagd hebben.

"Een logische beslissing"

In de praktijk worden dus weinig boetes uitgeschreven. Heeft het zin om de boetes te verhogen? 'De Wereld Vandaag' legde de vraag voor aan Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. Hij spreekt van een symbolisch belangrijke maatregel. "We zien dat mensen halsstarrig op het middenvak blijven rijden, vaak aan een te lage snelheid, bijvoorbeeld aan 105 km per uur. Mensen die dan 115 rijden op het rechterrijvak worden genoodzaakt om twee manoeuvres te doen om die persoon voorbij te steken. Of ze steken die persoon langs rechts voorbij. Maar in dat geval is het een inbreuk van de tweede graad, en riskeren ze een zwaardere boete dan de persoon die op de middenrijstrook blijft rijden. Dus in die zin is het een logische beslissing."

Beluister het gesprek met Stef Willems in 'De Wereld Vandaag':

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: