Miljoenenboete en vrijspraak voor bananenkartel

12 oktober 2011

Chiquita en Pacific Fruit hebben zich van juli 2004 tot april 2005 schuldig gemaakt aan kartelvorming om de bananenprijs kunstmatig hoog te houden. En dat is tegen de Europese regels op de mededinging.

"Bedrijven moeten beseffen dat de Commissie de strijd tegen kartels zeer ernstig neemt", zei Commissaris voor Mededinging Joaquin Almunia. Pacific Fruit (dochterbedrijf van het Belgische Leon Van Parys) werd vandaag veroordeeld tot een boete van 8,9 €. Chiquita - 's werelds grootste bannenbedrijf - gaat vrijuit omdat het de zaak aanhangig heeft gemaakt.

Heeft Chiquita dat gedaan uit oprecht berouw, of is het een strategie om een mededinger een peer te stoven? Enfin, drie jaar geleden heeft Chiquita dat nog eens gedaan. Toen kregen bananenimporteurs Dole en Weichert een boete van 60,3 miljoen euro voor kartelvorming in onder meer Nederland en Duitsland. Chiquita werd als spijtoptant vrijgesproken.

Wat er ook van zij, het zijn rare bananenimporteurs die daarna nog prijsafspraken wilden maken met Chiquita.

Lees en beluister ook