Minder leefloon voor wie kind niet naar kleuterschool stuurt: goed idee?

7 mei 2018
De Antwerpse N-VA-afdeling wil minder leefloon voor leefloners die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen. Dat heeft voorzitter Bart De Wever gisteren gezegd in Het Journaal.

Het is een van de programmapunten waarmee de partij in Antwerpen naar de komende verkiezingen wil trekken.

"In Antwerpen is bijna 70 procent van de 0- tot 9-jarigen van vreemde afkomst", zegt De Wever. "In heel veel van die gezinnen wordt thuis geen Nederlands gesproken."

"We vinden dat die kinderen naar de kleuterschool moeten gaan om de taal te verwerven." Nu is het volgens De Wever zo dat die vaak te laat instappen en zo met een taalachterstand beginnen aan hun schoolcarrière. "Zo kunnen we de talenten van die kinderen niet ontginnen."

De Wever benadrukt dat dit minder leefloon "met de beste bedoelingen meer kansen moet geven aan de kinderen".

Ook minister-president Geert Bourgeois zei in De Ochtend dat hij de maatregel begrijpt, uit bekommernis voor het lot van kinderen wiens thuistaal niet het Nederlands is.

"Moeilijk om mensen te verplichten"

Luc Tesseur, voorzitter van het LOP basisonderwijs in Antwerpen, heeft weinig begrip voor het voorstel. "Er zijn heel weinig kleuters die niet naar de kleuterschool gaan. Daarnaast is er pas leerplicht vanaf 6 jaar, die zie ik niet goed in hoe je mensen wettelijk zou kunnen sanctioneren als ze hun kinderen niet naar de kleuterschool laten gaan."

Reageer

  • Hoe kan je ouders stimuleren om hun kind naar de kleuterschool te laten gaan?
  • Als die ouders leefloners zijn, is het leefloon verlagen indien het kind niet of niet regelmatig genoeg gaat een goede manier?