Minimumpensioenen gaan omhoog vanaf september

14 juli 2017
Het minimumpensioen gaat vanaf september naar omhoog. De Kamer heeft daarover gisterenavond een wetsontwerp goedgekeurd. Ook een ander ontwerp dat de bedragen van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) met 0,9 procent opkrikt, werd unaniem goedgekeurd.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal op 1 september dit jaar 1.212,45 euro bedragen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) merkt op dat de ingreep voor zelfstandigen overeenstemt met een verhoging van meer dan 150 euro per maand sinds eind 2014. Voor een werknemer komt het overeen met een verhoging van bijna 90 euro per maand.

Vanaf diezelfde datum zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) met 0,9 procent stijgen. Concreet zal het barema voor een samenwonende overgaan van 701,72 euro naar 708,03 euro en voor een alleenstaande van 1.052,58 euro naar 1.062,05 euro.

Het vakantiegeld wordt opnieuw geherwaardeerd voor alle gepensioneerden van het stelsel van de werknemers, bijna 2 miljoen gepensioneerden dus. De verhoging in de maand mei bedraagt 2,25 procent, zowel in 2017 als in 2018.

Loonplafond

De pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 1 januari 1995 en ten laatste op 1 december 2004 zullen worden verhoogd met 1 procent vanaf 1 september. De pensioenen die zijn ingegaan in 2013 zullen worden verhoogd met 2 procent vanaf 1 januari 2018, terwijl de pensioenen die in 2012 zijn ingegaan, vanaf 1 september 2017 met 2 procent toenemen.

Het loonplafond dat geldt voor de pensioenberekening van de werknemers zal met 1,7 procent worden verhoogd.

Welvaartsenveloppe

De maatregelen kaderen in de welvaartsenveloppe 2017-2018 en voeren het interprofessioneel akkoord uit dat de sociale partners enkele maanden geleden overeenkwamen. Het globale bedrag van de welvaartsenveloppe bedraagt 676,7 miljoen euro voor de periode 2017-2018. Daarvan gaat 348,7 miljoen euro naar het herwaarderen van de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen.