Minister Demir (N-VA) laat onderzoeken of Boerenbond stikstofadviezen van eigen administratie heeft beïnvloed

1 juni 2022
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laat onderzoeken of het Agentschap Natuur en Bos zich in zijn stikstofadviezen liet beïnvloeden door de Boerenbond. In de commissie Landbouw kwam aan het licht dat een aantal landbouwbedrijven die eerst op de rode lijst stonden toch gunstig advies kregen.

Audit Vlaanderen zal nagaan of rechtstreeks contact tussen de twee instanties daar voor iets tussenzit. De Boerenbond erkent dat er "overleg" is geweest, maar gaat ervan uit dat de agentschappen "objectief advies" verlenen.

De rode lijst met landbouwbedrijven die volgens het stikstofakkoord van de Vlaamse regering tegen 2025 de deuren moeten sluiten, blijft tot discussie leiden. De lijst met zogenoemde "piekbelasters" dateert al van 2014 en bestond toen uit 135 bedrijven. Na kritiek werd ze teruggebracht tot 54 bedrijven in 2015 en in het recente Krokusakkoord van de Vlaamse regering bleven er nog 41 over.

Week na week stellen parlementsleden kritische vragen over de aanpassingen van de lijst in de commissie Landbouw. Eerder ontstond al commotie omdat verschillende bedrijven die eerder als "oranje" waren bestempeld opeens wel op de rode lijst stonden. Onder meer de boerderij aan de Abdij van Averbode viel volledig uit de lucht.

Vandaag werden dan weer vragen gesteld over het tegenovergestelde. Uit dossiers is immers gebleken dat verschillende van de 41 rode bedrijven toch nog vergunningen hebben gekregen, sommige zelfs van onbepaalde duur. Volgens parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) was er in een aantal dossiers eerst sprake van een ongunstig (pre)advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), maar werd dat nadien bijgesteld naar een positief advies.

De Groen-politica stipt daarbij het overleg en de correspondentie tussen ANB en belangenorganisatie Boerenbond aan, iets waar ze zich vragen bij stelt. "Ik moet samen met u vaststellen dat in verschillende dossiers rechtstreekse contacten waren tussen ANB en Boerenbond", reageert bevoegd minister Demir.

"Hierdoor kan minstens de indruk worden gewekt dat, ondanks alarmsignalen die hadden moeten afgaan op basis van de toen geldende regelgeving, het overleg tussen Boerenbond en ANB heeft geleid tot gunstige passende beoordelingen en als gevolg daarvan afgeleverde vergunningen. Met alle gevolgen van dien", gaat ze verder.

Onderzoek

De Boerenbond erkent dat er inderdaad contacten zijn geweest met de overheidsinstanties. "Zoals alle andere belangenorganisaties zijn wij in overleg met overheidsinstanties om de belangen van onze leden en de sector te behartigen", klinkt het.
"Wij gaan ervan uit dat alle administraties en agentschappen in Vlaanderen objectief advies verlenen en hun eigen regels kennen. Als de minister daaraan twijfelt, is het haar volste recht om dit te laten onderzoeken in een audit."

Minister Demir ziet zich in elk geval genoodzaakt de zaak inderdaad te laten onderzoeken. Ze heeft Audit Vlaanderen de opdracht gegeven de adviesverlening van ANB sinds 2014 onder de loep te nemen. Parlementslid Schauvliege reageert tevreden.

Bron: vrtnws.be en De ochtend