Minister van Asiel en Migratie De Block pakt asielmisbruik harder aan

13 juli 2020
Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wil meer asielzoekers die zich al in een andere Europees land hebben aangemeld, terugsturen naar dat land. Wie weigert om te vertrekken, kan opgesloten worden.

Als iemand asiel in de Europese Unie wil aanvragen, kan dat slechts in één Europees land. En het eerste land waar iemand zich heeft aangemeld, is verantwoordelijk voor die asielaanvraag. De Dublin-procedure bepaalt ook dat je als asielzoeker kan worden teruggestuurd naar het land waar je Europa bent binnengekomen. De procedure werd ingevoerd om te vermijden dat afgewezen asielzoekers hun kans proberen te vergroten door in meerdere landen asiel aan te vragen.

In 2019 heeft ons land 11.882 Dublin-verzoeken ingediend, dat zijn vragen aan een ander Europees land om zich te ontfermen over een asielzoeker. In de meeste gevallen omdat die zich daar als asielzoeker had aangemeld. Vorig jaar zijn amper 852 'Dubliners' overgedragen naar het bevoegde land. De Block wil meer van zulke asielzoekers terugsturen en verstrengt daarom de maatregelen.

België aantrekkelijk

"We gaan heel kort op de bal spelen", zegt minister De Block. "Als die mensen zich aanmelden, gaan we die meteen in een terugkeertraject plaatsen. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) worden een aantal gesloten plaatsen voorzien voor mensen die zich daar willen aan onttrekken. Het kan niet zijn dat het aantal Dublin-gevallen alsmaar oploopt omwille van het feit dat men denkt dat in België een beter sociaal systeem is."

Het is niet de eerste keer dat ons land probeert om meer 'Dubliners' terug te sturen naar het bevoegde land. "Mensen zijn inventief en ze worden vaak geholpen", zegt De Block. "Sommigen zijn moeilijk te vatten voor de DVZ omdat ze om de twee dagen van domicilie veranderen. Dat is een georganiseerd systeem en dat willen we aanpakken."

Luister naar Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block in De ochtend:

Bron: vrtnws.be en De ochtend