Minister Vandenbroucke wil beroep van huisarts aantrekkelijker maken en administratieve rompslomp aanpakken

19 juni 2022
© National Cancer Institute (Unsplash)
Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de administratieve overlast voor huisartsen wegwerken. Dat staat in zijn zogenoemde "new deal" voor de huisartsen, een plan met 5 pijlers om het beroep te hervormen.

Die vijf pijlers waarop de minister wil inzetten zijn:

  • Zorgen voor voldoende en goed gespreide huisartsen(praktijken)
  • Verminderen van zinloze administratieve overlast
  • Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt
  • Een goed organisatiemodel
  • Een evenwichtig financieringsmodel

"De huisartsen staan onder enorme druk", zegt Vandenbroucke. "Je merkt dat als in een bepaalde gemeente een huisarts ermee stopt, het dikwijls moeilijk is voor patiënten om een andere huisarts te vinden. Daar moeten we echt iets aan doen. Zeker voor jonge huisartsen moeten we een goed toekomstperspectief maken.

Snoeien in de rompslomp 

"Op korte termijn moeten we de administratieve overlast aanpakken, allerlei papieren die huisartsen moeten invullen en die hen afhouden van hun eigenlijke werk: de zorg voor patiënten. Dat moet eenvoudiger worden."

Om de taak van de huisartsen lichter te maken, verwijst de minister onder meer naar de afschaffing van de ziektebriefjes voor 1 dag (tot driemaal per jaar) in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Dat voorstel van de regering ligt momenteel bij de sociale partners. Ook de verdere digitalisering van het beroep moet de taak van de huisarts minder zwaar maken.

Taken uitbesteden 

Daarnaast wil de minister inzetten op "de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon". Studies wijzen erop dat een derde van de taken van de huisarts gedelegeerd zouden kunnen worden aan administratieve medewerkers en verpleegkundigen. Een beter organisatiemodel moet daar werk van maken.

Financieel aantrekkelijk

Ook de financiële aantrekkelijkheid van het huisartsberoep moet groter worden. Op dit moment worden huisartsen nog steeds grotendeels per prestatie gefinancierd. Hoe meer patiënten, hoe meer consultaties, hoe hoger hun inkomen. Vandenbroucke wil daar deels vanaf. "Je behoudt een stuk financiering per prestatie, maar de druk op de huisartsen om per se volume te draaien, die moeten we doen dalen."

Is er geld om die plannen in de praktijk om te zetten? "We gaan inderdaad voor budgettair moeilijke tijden komen te staan", zegt de minister. "We gaan heel goed moeten opletten dat we niet met een gat in de hand besturen. Dat betekent scherpe keuzes maken, maar deze regering heeft afgesproken om zwaar te investeren in gezondheidszorg. Het is altijd én investeren én hervormen. Het pleidooi dat ik houd is: meer investeren, maar vooral ook anders investeren en je centen beter gebruiken."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend' 

Luister ook